მოსახლეობის განაწილება ინტერნეტის გამოყენების მიზეზების მიხედვით ასაკობრივი ჯგუფისა და გენდერის ჭრილში (%) - 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

15-29 წლის30-59 წლის60 წლის და უფროსიკაცი ქალიქალაქი სოფელისაქართველო
სოციალური ქსელების გამოყენება 97.690.970.590.593.690.396.792.1
ონლაინ ახალი ამბების/გაზეთების/ჟურნალების საკითხავად63.366.463.663.666.269.254.865
ელ. ფოსტის მიღება/გაგზავნა65.852.25457.557.960.251.757.7
ინტერნეტ აუდიო/ვიდეო კავშირი (ტელეფონია) 5953.541.655.554.256.850.154.8
ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოსაძიებლად 51.360.259.245.26761.744.456.6
საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად38.839.116.637.637.24226.537.4
სამუშაოს ძიება ან სამუშაოსთვის აპლიკაციების გაგზავნა32.222.211.223.227.328.916.925.4
ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა25.523.220.525.422.629.610.423.9
პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტის (გარდა თამაშებისა) ჩამოსატვირთად27.513.35.621.915.22014.518.4