საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა და მიზეზები თვეების მიხედვით: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერი
ნასვამი მართვა1614111219111311107
სიჩქარის გადაჭარბება37263430372137353428
შემხვედრ ზოლში გადასვლა, გასწრებს წესების დარღვევა29181721181719292717
რეგულირების ნიშნების , საგზაო ნიშნების უგულებელყოფა41016127171491313
მანევრირების წესების დარვევა90746569726166937277
გავლის უპირატესობის წესის დარღვევა8138363967
გავლის რიგითობის დარღვევა/გზაჯვარედინის წესების დარღვევა5524631329
ქ / მ გადასასვლელების გავლის წესის დარღვევა0133048837
ტექნიკური გაუმართაობა2020110001
გაჩერებაზე გავლის წესების დარღევა0000000000
სანათი ხელსაწყოს გამოყენების წესების დარღვევა0000000000
ხალხის გადაყვანის წესების დარღვევა0001100001
ს/ს გაჩერებაზე და დგომის წესების დარღვევა1000000001
ტვირთის გადაზიდვის წესების დარღვევა0310100100
რკინიგზის გადასასვლელის წესების დარღვევა0000000000
ბუქსირის წესების დარღვევა0000000000
დისტანციის დაუცველობა1871313212131372423
გადაღლა, ძილი საჭესთან2564951922124
დაუდგენელი მიზეზი24021122122625928526224026163