გარემოს დაცვის სფეროში გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა, 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ხე-ტყის უკანონო ჭრახე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევათევზჭერის წესების დარღვევანადირობის წესების დარღვევასახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევაწიაღის უკანონო მოპოვებასასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის პირობების დარღვევაატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევაწყლის კანონმდებლობის დარღვევამიწის კანონმდებლობის დარღვევანარჩენებით გარემოს დაბინძურებანებართვის პირობების დარღვევა/ უნებართვო საქმიანობასხვა დარღვევები
ქ. თბილისი-411637-3228510154081021
აჭარის არ22752165456603543583792301221
გურია142118493917487104591629
იმერეთი95124301361114422445187482962531
კახეთი687468785654771076213744332
მცხეთა-მთიანეთი2241672073160701515116437
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი1326-177123670--37329
სამეგრელო-ზემო სვანეთი1071818011316112614619332161942424
სამცხე-ჯავახეთი45427314826432531851212740-36
ქვემო ქართლი361168821437729415152382927
შიდა ქართლი19103721659348282201172720