სადაზღვევო პოლისების რაოდენობა: 2015-2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

პოლისების რაოდენობა
2015 წელი1389431
2016 წელი2251623
2017 წელი2182327
2018 წელი2374629
2019 წელი2751769