სახელმწიფო საგარეო ვალი - მრავალმხრივი კრედიტორები: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კრედიტის ვალუტაკრედიტის ვალუტაში აშშ დოლარში ლარში
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)SDR765759.2929221065010.3670032850606.7483202
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)USD784848.47776784848.477762100725.4355724
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)EUR91842.25105344.4264085281964.891725
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)SDR21816.85577630342.66484470381215.176723332
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SDR3500048677.65130290.59799
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)EUR108241.83238124154.99125377332313.24958984
ევროგაერთიანება (EU)EUR3800043586.565045207116663.8
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)USD352899.645624352899.645624944571.1914772
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)SDR510442.86624709918.833937931900168.7509183
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)EUR69685.6092779930.430030571213941.78901983
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)EUR418212.236479695.653345141283953.3857436
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)USD14427.5549814427.5549838616.793659468