სახელმწიფო საგარეო ვალი - ორმხრივი კრედიტორები: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კრედიტის ვალუტა კრედიტის ვალუტაში აშშ დოლარში ლარში
სომხეთი USD7131.691327131.6913220451.551198364
აზერბაიჯანი USD6698.985726698.9857219210.681349244
ავსტრია EUR16779.4736818779.41234297953853.72077596
ჩინეთი CNY90001288.18914112353694.14
საფრანგეთი EUR295703.84091330948.66178493949061.47740065
გერმანია EUR335386.5679375361.156911481076423.189675
ირანი USD5093.668295093.6682914607.112555233
იაპონია JPY23170794.347212283.80928226608766.27987873
ყაზახეთი USD13271.8046413271.8046438059.554166128
კუვეიტი KWD2773.0848679146.045255979626228.113980573
ნიდერლანდები EUR530.93051594.211902167241704.021471845
რუსეთი USD51356.4978751356.49787147275.0289418
თურქეთი USD12900.6293512900.6293536995.134786995
თურქმენეთი USD211.07129211.07129605.289138333
უკრაინა USD89.8192689.81926257.574691902
ამერიკა USD17878.8655117878.8655151271.222623027
უზბეკეთი USD98.3563298.35632282.056418864