ვიზუალიზაცია

დევნილთა სტატისტიკა მათი შემოსავლების მიხედვით

ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა: 2013-2018

თბილისის ქუჩის ცხოველების სტატისტიკა: 2015-2017

112-ში შესული შეტყობინებები

ხე-ტყის უკანონო ჭრა

უსახლკარო მოსახლეობის რაოდენობა

ნარკოდამოკიდებულთა რეაბილიტაციის ხარჯები

ნარკოტიკული შემოწმება: 2014-2017

ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული სტატისტიკის ანალიზი