ნარკოტიკულ დანაშაულებზე საპროცესო შეთანხმების შედეგები: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სსკ მუხლებიგამოტანილია განაჩენი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე (პირი)თავისუფლების აღკვეთა( პირი)პირობითი მსჯავრი(პირი)ჯარიმა (პირი)საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა(პირი)თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლებების ჩამორთმევა(პირი)განხილულია სასჯელის დაუნიშნავად (პირი)
26013704118238028325
2613961716
26298521927
263615
264
2651561613343
273101137209333432
273 1