ანონიმური წერილების საფუძველზე საჯარო სკოლებში ჩატარებული შემოწმებების რაოდენობა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თბილისისამეგრელო-ზემო სვანეთიკახეთიქვემო ქართლიმცხეთა-მთიანეთიშიდა ქართლისამცხე-ჯავახეთიიმერეთიგურიარაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიჯამი
დასკვნების რაოდენობა2414118451682092
მიეცა წერილობითი გაფრთხილება12107444841054
გათავისუფლება11020022008
მითითება დარღვევებზე რეაგირების,მათ შემდგომ საქმიანობაში გათვალისწინებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვის შესახებ1244301841037