ანონიმური წერილების საფუძველზე საჯარო სკოლებში ჩატარებული შემოწმებების რაოდენობა: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თბილისისამეგრელო-ზემო სვანეთიკახეთიქვემო ქართლიმცხეთა-მთიანეთიშიდა ქართლისამცხე-ჯავახეთიიმერეთიგურიარაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიჯამი
დასკვნების რაოდენობა231192238141111103
მიეცა წერილობითი გაფრთხილება753722440034
გათავისუფლება332501220018
მითითება დარღვევებზე რეაგირების,მათ შემდგომ საქმიანობაში გათვალისწინებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვის შესახებ146715161181170