ანონიმური წერილების საფუძველზე საჯარო სკოლებში ჩატარებული შემოწმებების რაოდენობა: 2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თბილისისამეგრელო-ზემო სვანეთიკახეთიქვემო ქართლიმცხეთა-მთიანეთიშიდა ქართლისამცხე-ჯავახეთიიმერეთიგურიარაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთიჯამი
დასკვნების რაოდენობა24121214716212432135
მიეცა წერილობითი გაფრთხილება6455151461047
გათავისუფლება00210113008
მითითება დარღვევებზე რეაგირების,მათ შემდგომ საქმიანობაში გათვალისწინებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვის შესახებ1697851414202297