ვადაგადაცილების მქონე მსესხებელთა სტატისტიკა: 2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

კრედიტორის დასახელებასესხების რაოდენობაუნიკალური მსესხებლების რაოდენობა
ბანკები998063577155
მისო,ონლაინ სესხების კომპანიები,პრობლემური აქტივების მართვის კომპანიები820193373952
სხვა (ლიზინგი,დისტრიბუტორები და სხვა1205911787