2008-2019 წლებში საზღვარგარეთიდან განხორციელებული ფულადი გზავნილები საქართველოში, იანვარი-მაისის შესაბამისი პერიოდები (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2008 წლის იანვარი-მაისი2009 წლის იანვარი-მაისი2010 წლის იანვარი-მაისი 2011 წლის იანვარი-მაისი2012 წლის იანვარი-მაისი2013 წლის იანვარი-მაისი2014 წლის იანვარი-მაისი2015 წლის იანვარი-მაისი2016 წლის იანვარი-მაისი2017 წლის იანვარი-მაისი2018 წლის იანვარი-მაისი2019 წლის იანვარი-მაისი
რუსეთი224655150098197935233877280669292747282684162825137522168398174558163773
იტალია169611837530520424624365643867500304422248124550397432592677
საბერძნეთი178421869446106554426453373673840236897149624539096822776464
აშშ254452549329339292813089029595307503874546073547755878870442
ისრაელი31903190429859136442771784881165420771409496131165352
სხვა80234701888879810800491143100016114552111770122709142236174187193735