საქართველოს ექსპორტის მაჩვენებლები 2008-2019 წლებში, იანვარი-მაისის შესაბამისი პერიოდები (ათასი აშშ დოლარი)

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2008 იანვარი-მაისი2009 იანვარი-მაისი2010 იანვარი-მაისი2011 იანვარი-მაისი2012 იანვარი-მაისი2013 იანვარი-მაისი2014 იანვარი-მაისი2015 იანვარი-მაისი2016 იანვარი-მაისი2017 იანვარი-მაისი2018 იანვარი-მაისი2019 იანვარი-მაისი
რუსეთი144686847132031061412292312521083785612367123150457171005218656
აზერბაიჯანი8429859953844981257932310122681882405691172093089563485162265168790
ბულგარეთი4061433027290123156745386329288339377460498667424496741119132
სომხეთი484772904356829905039286811729612969773173565137147897217116604
უკრაინა4317830993376964948169476575647269123236219013189061316109142
სხვა377386246883390229855544509591494458540671535344554231613249695590734358