მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ, ელექტროენერგიის შეღავათით მოსარგებლე ბენეფიციარ პირებზე გადარიცხული თანხა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ელექტროენერგიის სუბსიდიის მიმღებ ბენეფიციარზე გადარიცხული თანხა
ქ. თბილისი 0
გურია 3653.16
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 112559.81
კახეთი 22107.51
იმერეთი 42060.08
მცხეთა-მთიანეთი 62822.39
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1088
სამცხე-ჯავახეთი 284640.75
ქვემო ქართლი 114355.36
შიდა ქართლი 27468.75
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 141822.37
ზემო აფხაზეთი 0