მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ, ელექტროენერგიის შეღავათით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ელექტროენერგიის სუბსიდიის მოპოვებული უფლებების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობაელექტროენერგიის სუბსიდიის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა
ქ. თბილისი 00
გურია 270255
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 1309711627
კახეთი 26782570
იმერეთი 62405754
მცხეთა-მთიანეთი 76337028
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 10557
სამცხე-ჯავახეთი 2813226305
ქვემო ქართლი 1136310390
შიდა ქართლი 38163587
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1379312683
ზემო აფხაზეთი 00