დევნილი და ლტოლვილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხა: 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

დევნილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხალტოლვილი მოსახლეობისთვის გადარიცხული თანხა
ქ. თბილისი 385677028935
გურია 18540180
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 2547045
კახეთი 528758370
იმერეთი 9547651710
მცხეთა-მთიანეთი 43078590
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 32962951575
სამცხე-ჯავახეთი 85005360
ქვემო ქართლი 4782602925
შიდა ქართლი 663075135
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 2767953105
ზემო აფხაზეთი 00