დევნილის სტატუსის მქონე პენსიის მიმღებ პირებზე გასაცემი თანხა: 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეგიონი201320142015201620172018
ქ. თბილისი 28254417.6424041030.9224525430.6827046832.7628519910.625882052.37
გურია 189000161400162360180280187560173520
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 361800302460313200340720363780330480
კახეთი 329040336900332140354920351720300960
იმერეთი 6566692.246268141.486226965.986698523.486784447.486010884.2
მცხეთა-მთიანეთი 12438009970201099824125272812792801137780
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 40582301.0837546845.3237557752.7240683725.7241975085.237139529.48
სამცხე-ჯავახეთი 958920931100926615983980998900875760
ქვემო ქართლი 269201023568732441670267781027221402465930
შიდა ქართლი 292506422611481914822261312028545282685520
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 1285435.21128840113575012312381282255.21178165.6
ზემო აფხაზეთი 000000