თბილისის მერიის ავტომობილების საბალანსო ღირებულება - 2019

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მარკა/მოდელიმოდელიგამოშვების წელისაბალანსო ღირებულება
კიაპიკანტო20117947.5
შკოდაოქტავია201325501.5
შკოდაოქტავია201325501.5
ტოიოტაკამრი201539411.4
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ტოიოტაკამრი201439151.2
კიასერატო201315062.3
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიასერატო20119975.9
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
ფორდტრანზიტი200736526.6
მიცუბიშიL 200201126952.4
კიაოპტიმა201213405.2
მიცუბიშიL 200201023849.5
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
ტოიოტარავ 4200814509.2
ჰიუნდაისანტა ფე201331786.2
კიაპიკანტო201310747.98
კიაოპტიმა201115613.17
კიასერატო20119975.9
ჰიუნდაიH1201329813.09
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიIX35201119319.3
კიარიო20119385.56
ჰიუნდაიელანტრა201318672.7
რენოლოგანი20118297.75
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიაქსენტი201413025.36
კიარიო201517408.7
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო201412753.7
კიაპიკანტო20117947.5
ფორდტრანზიტი20009057.6
ჰიუნდაიH1201329813.09
ფორდტრანზიტი201322742.1
კიასერატო20119764.01
ფოლკსვაგენამაროკი201339032.9
ჰიუნდაიელანტრა201318672.7
მიცუბიშიL 200201530043.5
კიაკადენზა201137850.1
კიაოპტიმა201319319.3
ჰიუნდაიელანტრა201318672.7
ჰიუნდაიI 40201229813.09
კიარიო20119385.56
ჰიუნდაიელანტრა201318672.7
ჰიუნდაისონატა201319540.1
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაოპტიმა201115613.1
კიაპიკანტო20117947.5
ტოიოტაჰაილუქსი201016638.27
კიაოპტიმა201213405.2
კიაოპტიმა201115613.17
კიარიო201210520.91
ჰიუნდაიI 20201312375.3
ჰიუნდაიI 2020139991.08
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიაოპტიმა201115613.17
კიაოპტიმა201115613.17
ჰიუნდაიI 1020119991.08
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაოპტიმა201319319.3
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიარიო20119385.56
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო201210747.98
კიაპიკანტო20129726.16
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო201210747.98
კიაოპტიმა201115613.17
კიასპორტიჯი201223419.75
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიასპორტიჯი201325706.5
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიელანტრა201318672.7
კიაოპტიმა201115613.17
კიარიო20119385.56
კიაპიკანტო20117947.5
კიასერატო20119975.9
კია სერატოსერატო20119975.9
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიასორენტო201237534.69
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიაოპტიმა201115613.17
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
ტოიოტაპრადო200831421.11
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაისონატა201119540.1
კიაოპტიმა201115613.17
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიარიო201210520.91
კია რიორიო201210520.91
ჰიუნდაიI 1020139991.08
მერსედეს ბენციE24019996568.57
კიაპიკანტო20117947.5
მიცუბიშიL 200201023849.5
კიარიო20119385.56
ჰიუნდაიგრანდეუ201230390.48
მიცუბიშიL 200201023849.5
მიცუბიშიL 200201023849.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიარიო20119385.56
კიასერატო20119975.9
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიტუკსონი200810645.34
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიასპორტეიჯი201117497.79
კიაპიკანტო20076357.96
კიარიო201313018.68
მიცუბიშიL 200201023849.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
ჰიუნდაიI 20201312375.3
კიარიო201415138
კიარიო201415138
კიაპიკანტო201412753.76
კიასერატო201315062.31
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 1020139991.08
ჰიუნდაიI 20201312375.31
ჰიუნდაიI 20201312375.31
ჰიუნდაიI 20201312375.31
ჰიუნდაიI 20201312375.31
ჰიუნდაიI 20201312375.31
ჰიუნდაიI 20201312375.31
კიაპიკანტო20129726.16
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიაოპტიმა201115613.17
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიასერატო20119975.9
კიაპიკანტო201310747.98
კიასერატო201315062.31
კიაპიკანტო20129726.16
კიარიო201210520.91
კიასერატო201210747.98
კიასერატო201210747.98
კიასერატო20119975.9
ჰიუნდაიIX35201015849.7
ჰიუნდაიIX35201119319.3
კიასპორტეიჯი201324097.9
ჰიუნდაიელანტრა201317591.19
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაპიკანტო20117947.5
კიაოპტიმა201115613.17
ჰიუნდაისანტა ფე201331786.21
კიარიო20119385.56
ტოიოტაპრადო200831421.11
კიარიო20119385.56
კიარიო20119385.56
კიაპიკანტო20117947.5
ტოიოტაპრადო200831421.11
კიასპორტეიჯი201116425.37
კიარიო201210520.91
მიცუბიშიL 200201023849.5
ტოიოტაკამრი201652490.69
შკოდაოქტავია201319239.41
ტოიოტაკოროლა201111887.71
მიცუბიშიL 200201531352.61
ტოიოტაკამრი201780497.2
ჰიუნდაიელანტრა201423398.8
კიასერატო20119135
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
კიაპიკანტო20116525
ფორდრეინჯერი201886446.9
ფორდრეინჯერი201886446.9
ფორდრეინჯერი201886446.9
კიასერატო20116963.35
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
ჰიუნდაიიონიკი201845769.83
შკოდასკაუტი201860367.56
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
ჰიუნდაიიონიკი201855047
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
სუზუკივიტარა201848000
შკოდასუპერ ბ201877000
შკოდასუპერ ბ201877000
შკოდასუპერ ბ201877000
შკოდასუპერ ბ201877000
შკოდასუპერ ბ201877000