საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა - 2017-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

20172018
შტატიანი თანამშრომელი192193
შრომითი ხელშეკრულება (აპარატი)6178
შრომითი ხელშეკრულება (მძღოლი)3943
შრომითი ხელშეკრულება (ფრაქციები)4551
შრომითი ხელშეკრულება მაჟორიტარი წევრების წარმომადგენლები0 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი. უფლებამოსილების შეწყვეტის გამო (31 დეკემბერი )95