საქართველოს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულთა რაოდენობა - 2013-2018

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წლები201320142015201620172018
შეწყალებულთა რაოდენობა708091043869887609