2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სამინისტროებისთვის განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

2017 წლის ფაქტი2018 წლის გეგმა2019 წლის პროექტი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო326235683496
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო998284748263
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო346928762637
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო835835769
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო948929753
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო385391342
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო575252125166
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო478550705070
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო422514199241896
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო249912484924846