მინისტრის მოადგილეების 2017-2018 წლების შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროშინაგან საქმეთა სამინისტროიუსტიციის სამინისტროსაგარეო საქმეთა სამინისტრორეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროგანათლებისა და მეცნიერების სამინისტროოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
2018 (სარგო)72507000672059006000565054404540
2017 (სარგო, პრემია, დანამატი)673211537717358936100523954405385