გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nდასახელე ბას ახ.Nშესყიდვ ის წელიშესყიდვ ის ფასიწარმ . თარიღინ არჩენი ღირებუ ლება (2017 წ ლის 1 ი ანვარი)
1მინისტრის პირველი მოადგილეToyota Landcruiser LC 200RR-717- GG--201252835.2
2მინისტრის მოადგილეToyota Landcruiser Prado LCRR-909- GG--201131218.36
3მინისტრიToyota Landcruiser LC 200RR-707- GG--201371498.33
4დეპარტამენ ტის უფროსიToyota FortunerHJH-030--200821000
5დეპარტამენ ტის უფროსიKIA SportageRR-929- GG--201218555.48
6მინისტრის მოადგილეKIA SORENTORR-202- GG--201222000
7დეპარტამენ ტის უფროსიKIA SORENTOIV-716-VI--201222000
8დეპარტამენ ტის უფროსიKIA SORENTOVVU-729--201222000
9მორიგე მომსახურე / მივლინებაKIA RioFCF-019201123650201113700
1 0მორიგე მომსახურე / მივლინებაKIA RioRR-404- GG--201310079.52
1 1დეპარტამენ ტის უფროსიKIA RioFCF-025201123650201113200
1 2სამსახურის უფროსიFORD escapeKDK-448--201018405.12
1 3მორიგე მომსახურე / მივლინებაMitsubishi L200JCJ-250--20097931.72
1 4მინისტრის მოადგილეToyota LandruiserBB-418- AA--200832500
1 5მორიგე მომსახურე / მივლინებაHiundAI SantafeRR-995- GG--200819000
1 6დეპარტამენ ტის უფროსიsubaru outbackKK-771- MM--200923749
1 7დეპარტამენ ტის უფროსიHiundAI TucsonAH-188- HA--200810192.4