იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2017 წელს განხორციელებული შესყიდვები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მიმწოდებელიშესყიდვის ობიექტიშესყიდვის საშუალებახელშეკრულების ღირებულება გადარიცხული თანხები დაფინანსების წყაროშენიშვნა
შპს "თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს"2014 წელს ზემოთ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების სათადარიგო ნაწილებისა და საცხებ-საპოხი მასალების გათვალისწინებით) სახელმწიფო შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა4258.9329.9სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 6,705.50 ლარი
შპს „რომპეტროლ საქართველო“ბენზინი პრემიუმი (ოქტანობა არანაკლებ 95)კონსოლიდირებული ტენდერი10219.6110219.61სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 113,190.00 ლარი
შპს „რომპეტროლ საქართველო“საწვავი - ევროდიზელი (არაუმეტეს 10PPM)კონსოლიდირებული ტენდერი558.83558.83სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 16,302.00 ლარი
სს „სილქნეტი“ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება (მობილურ ოპერატორებთან, ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო საუბრებზე)გამარტივებული შესყიდვა430428.03სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტი, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 სექტემბრის №1805 განკარგულება, მრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 6,500.00 ლარი
სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო“სპეცკავშირების სისტემით საკომუნიკაციო მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა1513.19სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტი, მრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 8,000.00 ლარი
შპს "არამექს ჯორჯია"სწრაფი საერთაშორისო საფოსტო მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი5020სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 22,368.00 ლარი
სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე განთავსებული სისტემით სარგებლობაგამარტივებული შესყიდვა784784სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი, მრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 10,032.00 ლარი
შპს "მაგთიკომი"ფიჭური სატელეფონო მომსახურებაკონსოლიდირებული ტენდერი51125111.74სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, სულ შესყიდვის ღირებულება - 45,700.00 ლარი
შპს რეკონსტრუქცია XXI“-ს ფილიალი/ წარმომადგენლობასაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის (მდებარე ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №24ა-ში) შესასვლელში არსებული მარმარილოს კედლის (0, I და II სართულები) და გარე ეზოს პერიმეტრზე გრანიტის კედლების რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 00სახელმწიფო ბიუჯეტიხელშეკრულება შეწყდა
სსიპ ,,საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური"პერსონალური კომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული პაკეტებიგამარტივებული შესყიდვა675000675000სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტი
შპს ,,SKY GROUP"სამეურნეო მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 35200.9235200.92სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ჯეოონო"ავტომანქანების გადაზიდვის მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 34802853.6სახელმწიფო ბიუჯეტი
სს ,,სილქნეტი"ციფრული სატელევიზიო მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 58805880სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ტექნიკური ცენტრი გრო"რენტგენოსკანერის (Rapiscan 618) შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 1800018000სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,სხივი"შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-დასუფთავების მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 149988148988სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,მთარგმნელობითი აპარატურა პლუს"სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 4809.154746.75სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თბილი სახლი"ელექტრო და მექანიკური სისტემების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 114984114984სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,აიფიემ კვლევები"მედიამონიტორინგი და საინფორმაციო მომსახურებაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 13899.613899.6სახელმწიფო ბიუჯეტი
სსიპ ,,სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო"სპეციალური კავშირგაბმულობის სისტემით საკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 73506943.99სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება (ადგილობრივ, საქალაქათშორისო და საერთაშორისო საუბრებზე) სადემარკაციო წერტილადე, ასევე უკაბელო (CDMA) ტელეფონების საშუალებით სატელეფონო მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 49004599.56სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტი, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 სექტემბრის №1805 განკარგულება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებაა 5500 ლარი
სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სრული დაზღვევაელექტრონული ტენდერი 28425.6128425.61სახელმწიფო ბიუჯეტი
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"ვებ-გვერდზე ნორმატიული აქტებისა და სხვა საინფორმაციო დოკუმენტების გამოქვეყნების (მათ შორის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის გამოქვეყნების) მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 75007500სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სმართ ლოჯიქი"ინფორმაციული ტექნილოგიების სერვისებით უზრუნველყოფის და მხარდაჭერის მომსახურების სრული პაკეტი, სპეციალისტების ადგილზე განთავსებაგამარტივებული შესყიდვა 106332106332სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტი და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 24 დეკემბრის №2406 განკარგულება
შპს ,,პლანეტა ფორტე"ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 2150.342069.88სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს¹" ქვეპუნქტი
ი/მ ნიკოლოზ გურგენიძესაოფისე აპარატურის შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 60005591.51სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,არამექს ჯორჯია"სწრაფი საერთაშორისო საფოსტო მომსახურების გაწევაგამარტივებული შესყიდვა 1000498სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს¹" ქვეპუნქტი, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებაა 1200 ლარი
შპს ,,რომპეტროლ საქართველო"ბენზინი Effix Euro Premiumკონსოლიდირებული ტენდერი 144898144121.57სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი 2018 წლის ჩათვლით, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულებაა 161653 ლარი
შპს ,,რომპეტროლ საქართველო"დიზელი Effix EuroDieselკონსოლიდირებული ტენდერი 76007596.48სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი 2018 წლის ჩათვლით 8580
სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ ვებგვერზე განთავსებული სისტემატიზირებული ნორმატიული აქტებით (გარდა საკანონმდებლო აქტებისა) სარგებლობის უფლების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 89848984სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი მრავალწლიანი შესყიდვა ხელშეკრულების ღირებულებაა 9832 ლარი
შპს ,,ჰორიზონტი"საჩუქრად გადასაცემი ფოტოჩარჩოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 4949სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს „გამომცემლობა დიოგენე”საჩუქრად გადასაცემი წიგნების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 54.854.8სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს „მსოფლიო ვარსკვლავები”წამმზომის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 1515სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს1" ქვეპუნქტი
შპს „მსოფლიო ვარსკვლავები”საჩუქრად გადასაცემი თასის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 105105სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს „გამომცემლობა პალიტრა L”საჩუქრად გადასაცემი წიგნების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 270270სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გრინსერვისი+"საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობაში არსებული მცენარეებისა და შენობის მიმდებარე გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე 63440.558303.36სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,მაგთიკომი"მობილური სატელეფონო მომსახურებაკონსოლიდირებული ტენდერი 1469.921469.92სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ფლაგ არტი"დროშების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 7575სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს¹" ქვეპუნქტი
ი/მ გიორგი კანდელაკი ვესტაა4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდიკონსოლიდირებული ტენდერი 26252625სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 ნოემბრის N2336 განკარგულება
შპს ,,ბორჯომი ვოთერსი"სასმელი წყლის ,,ბაკურიანი" (19 ლიტრიანი) მიწოდებაგამარტივებული შესყიდვა 20002000სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
ტრენდსეტიქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის დაგეგმილი საინფორმაციო კამპანიის პრეზენტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 65946594სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის საბურავების შესყიდვა(თანმხლები მომსახურებით)კონსოლიდირებული ტენდერი720720სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის18 ივლისის № 1453 განკარგულება
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის საბურავების შესყიდვა(თანმხლები მომსახურებით)კონსოლიდირებული ტენდერი 504504სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის18 ივლისის №1453 განკარგულება
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის საბურავების შესყიდვა(თანმხლები მომსახურებით)კონსოლიდირებული ტენდერი 1133.881133.88სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის18 ივლისის №1453 განკარგულება
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის საბურავების შესყიდვა(თანმხლები მომსახურებით)კონსოლიდირებული ტენდერი19201920სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის18 ივლისის №1453 განკარგულება
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის საბურავების შესყიდვა(თანმხლები მომსახურებით)კონსოლიდირებული ტენდერი 10201020სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის18 ივლისის №1453 განკარგულება
სს ,,სილქნეტი"საინფორმაციო სერვისის დამატებითი მომსახურებებიელექტრონული ტენდერი 2001.6სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ლენტების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 8080სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მინანქრის ხელოვნების გალერეა"საჩუქრად გადასაცემი მინანქრის პერანგის სამაგრის შსყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 310310სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მთარგმნელობითი აპარატურა პლუს"მთარგმნელობითი მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (პრეისკურანტით) 1500014616სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 7000068255.15სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,იბერიასერვისი"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება და აღნიშნული მომსახურებისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები და საცხებ-საპოხი საშუალებებიგამარტივებული შესყიდვა 49684968სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „თ" ქვეპუნქტი, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
სს ,,კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია"გამაგრილებელი სასმელის (,,კოკა-კოლა") შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 43184318სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ფრანი" კონვერტები, სავიზიტო და კორპორაციული მადლობის ბარათებიგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 940540.3სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,დი დი ბი ჯორჯია"სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურებებიელექტრონული ტენდერი 35704.529606.37სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,მაგთიკომი"მობილური სატელეფონო მომსახურებაკონსოლიდირებული ტენდერი 2558.142558.14სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ფლაგ არტი"დროშის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 180180სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,კოჩინელა"მისალოცების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 192192სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ „მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“ ბილეთების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 600600სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ფლორდელი"ყვავილების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 696696სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მინანქრის ხელოვნების გალერეა"მინანქრის პერანგის სამაგრის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 250250სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,დელტა-კომმი" ,,DELTA-COMM"დამოუკიდებელი ინტერნეტ რესურსებითსარგებლობის უზრუნველყოფის შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 48504850სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,Printer.ge" პრინტერ ჯიბროშურების, პლაკატების და მისალოცი ბარათების ბეჭდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 114009900სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,კია მოტორს ჯორჯია"ორი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურება და მომსახურებისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები და საცხებ-საპოხი საშუალებებიგამარტივებული შესყიდვა1000103სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "თ" ქვეპუნქტი და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
შპს ,,კია მოტორს ჯორჯია"ორი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების თანმდევი საგარანტიო პირობების ფარგლებში გეგმიანი ფასიანი მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა2140818სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "თ" ქვეპუნქტი და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
კოპალაგასართობი მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა440440სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მსოფლიო ვარსკვლავები"თასისა და მედლების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა160160სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
ი/მ ბადრი ჭანტურიაარქივის განადგურებასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა188188სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს "ეკოლაინი"მაღალი წნევითი რეცხვის დანადგარის შეკეთება და ტექ. მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა303303სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"ფიჭური სატელეფონო მომსახურებაკონსოლიდირებული ტენდერი2375023722.05სახელმწიფო ბიუჯეტიმრავალწლიანი შესყიდვა, ხელშეკრულების ხიღებულებაა 30750 ლარი
შპს ,,პროესკო"კრისტალის სუვენირების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 40004000სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 150150სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,თეგეტა პრემიუმ ვიიქელს"შემსყიდველის ბალანსზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურება და აღნიშნული მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები და საცხებ-საპოხი საშუალებების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 100088სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
შპს ,,კავკასუს ონლაინი"1 ცალი GE დომენის რეგისტრაციის მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 3030სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტი
შპს ,,კამარა სისტემსი"ტონერიანი კარტრიჯების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 1094510945სახელმწიფო ბიუჯეტი
უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი ,,ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში“ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების ინგლისური ენის ცოდნის დონის განსაზღვრის მიზნით IELTS -ის გამოცდის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 39703970სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს1" ქვეპუნქტი
ი/მ გიორგი კანდელაკი ვესტაა4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდიკონსოლიდირებული ტენდერი 2538.752538.75სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 ნოემბრის N2336 განკარგულება
შპს ,,მეპ თრეიდი"გამაგრილებელი მოწყობილობა-დანადგარის ,,ჩილერის" შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დემონტაჟი-მონტაჟი)ელექტრონული ტენდერი180000180000სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,აიტექნიკი"მობილური სატელეფონო მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 17891789სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს1" ქვეპუნქტი
საქართველოში საფრანგეთის საელჩოსთან არსებული ,,საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი"ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების ფრანგული ენის ცოდნის დონის განსაზღვრის მიზნით გამოცდის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 120120სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს1" ქვეპუნქტი
შპს ,,ზარაფხანა'საჩუქრად გადასაცემი სუვენირის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა303303სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ბითი ჯგუფი"საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამინისტროს თანამშრომელთა შვილებისა და შვილიშვილებისათვის გასართობი ღონისძიების ფარგლებში საჩუქრად გადასაცემი ფოტოსესიის ვაუჩერების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 680680სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ბეთ გრუპი"ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა შვილებისა და შვილიშვილებისათვის გასართობი ღონისძიების ორგანიზების ფარგლებში ბუშტების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 240.5240.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
ინფ.მეწარმე თამარ სოხაძესაქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამინისტროს თანამშრომელთა შვილებისა და შვილიშვილებისათვის გასართობი პროგრამის განხორციელებაგამარტივებული შესყიდვა 500500სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სანტა ესპერანსა"საჩუქრად გადასაცემი ალბომის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,რომსატი"ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის ჩამწერისათვის მყარი დისკის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 17521752სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს1" ქვეპუნქტი
შპს ,,იბერიასერვისი"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 51625162სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
შპს ,,ტრენდსეტი"26 მაისის- საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების მომსახურების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 7465074650სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 მაისის №1005 განკარგულება
შპს ,,ბრავო მედია"სარეკლამო რგოლების სატელევიზიო ეთერში განთავსების მომსახურებაელექტრონული ტენდერი 132357.37132357.37სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,საქართველოს პლასტიკური წარმოება"ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 322.5322.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს1" ქვეპუნქტი
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი"მინერალური სასმელი წყლების შესყიდაგამარტივებული შესყიდვა 3156.63156.6სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ინტერპრინტჯორჯია"საწერი კალმების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 725725სახელმწიფო ბიუჯეტი
სსიპ ,,საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური"პერსონალური კომპიუტერის საოპერაციო სისტემის პროგრამული პაკეტებიგამარტივებული შესყიდვა 00სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ" ქვეპუნქტი. მრავალწლიანი შესყიდვა 2018 წლის სახელმწიფო ფიუჯეტით, ხელშეკრულების ღირებულებაა 2,553,405.92 ლარი.
შპს ,,გამომცემლობა კოლორი"საქაღალდეების ბეჭდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 10251025სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ტრენდსეტი"ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული მარკეტინგული კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული პოსტერების კონკურსის შედეგების გამოვლენისა და გამარჯვებულის დაჯილდოების ღონისძიების ორგანიზების მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 4471.54471.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ანკო"კომპიუტერული აქსესუარებიგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 825825სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ეფლ სითი"მობილური ტელეფონის USB კაბელის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 4545სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს იუ-ჯი-თი"მრავალფუნქციური შავ-თეტრი ლაზერული პრინტერებისა და ტონერიანი კარტრიჯების შესყიდვაკონსოლიდირებული ტენდერი 5961.885961.88სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკის ნაკეთობებიგამარტივებული შესყიდვა 135135სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ პრეზენტი"საჩუქრად გადასაცემი წიგნების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 500500სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
ფ/პ ბადრი ვადაჭკორიასაჩუქრად გადასაცემი ალბომის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 10001000სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული არქივი"საჩუქრად გადასაცემი წიგნების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 400400სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ბაო+"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკის ნაკეთობებიგამარტივებული შესყიდვა7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
ფ/პ ნიკო წიკლაურიავეჯის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა2812.52812.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 7575სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს "გლობუსი ემ-ბე"საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 10771077სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ქეჩერა"ბლანკებისა და სარეგისტრაციო ჟურნალების შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 19801980სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების თაიგულის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 150150სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კომპანია GEOSM"საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 14081408სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების (სათადარიგო ნაწილებისა და საცხებ-საპოხი მასალების გათვალისწინებით) შესყიდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 20001942.5სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,სი-თი-ეს ჯგუფი"კედლის ტიხარის დემონტაჟის სამუშაოს შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 500500სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"სახელმძღვანელოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 1795.51795.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,Printer.ge" პრინტერ ჯისაქაღალდეების ბეჭდვაგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 970970სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ჯობს.გე"ინტერნეტ გვერდზე და მეილინგ ლისტზე განცხადებების გამოქვეყნების მომსახურების გაწევაგამარტივებული შესყიდვა 590390სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ქუინ თამადა Queen Tamada"საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს (ICC) 4 კაციანი დელეგაციისათვის გიდის მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 236236სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"კრისტალის სუვენირების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა6565სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"სახელმძღვანელოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 896896სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ზახარ"ელემენტების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 448448სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
1900-10-05 00:00:00ვიდეოთვალთვალის კამერის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 181181სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
1900-07-27 00:00:00ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 11121112სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 9090სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"უკაბელო (CDMA) ტელეფონის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 5050სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
ი/მ მედეია დეკანოსიძედოკუმენტების ყდაში ჩასმის/წიგნად აკინძვის მომსახურების შესყიდვა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 826826სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ივერსი"ყურსასმენების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 271.2271.2სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ჯი ეს სი"ბარათების წამკითხველის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 792792სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ულტრა"ლაზერული პრინტერის შესყიდვაელექტრონული ტენდერი 87008700სახელმწიფო ბიუჯეტი
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"საარჩევნო კოდექსის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 400400სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
ააიპ ,,საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი"საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 4 თანამშრომლის საერთაშორისო საარბიტრაჟო კონფერენციაზე დასწრებაკონფერენციაგამარტივებული შესყიდვა 292.63292.63სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ბაო+"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 5050სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 4040სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,სათავგადასავლო კლუბი ჯომარდი"გასართობი მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 10601060სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,მსოფლიო ვარსკვლავები"საჩუქრად გადასაცემი თასის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,იუ-ჯი-თი"უწყვეტი კვების წყაროკონსოლიდირებული ტენდერი 589.95589.95სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ზამთრის საბურავებიკონსოლიდირებული ტენდერი 288288სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ზამთრის საბურავებიკონსოლიდირებული ტენდერი 876876სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ზამთრის საბურავებიკონსოლიდირებული ტენდერი 2271.122271.12სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ზამთრის საბურავებიკონსოლიდირებული ტენდერი 28642864სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"ზამთრის საბურავებიკონსოლიდირებული ტენდერი 500500სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,იბერიასერვისი"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება და აღნიშნული მომსახურებისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილები და საცხებ-საპოხი საშუალებებიგამარტივებული შესყიდვა52005190სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 დადგენილება
შპს ,,თიჯისი"ყურსასმენის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა280280სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ფლაგ არტი"დროშების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 7025სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 200200სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,კომპანია Geosm"ასაკინძი მანქანაგამარტივებული შესყიდვა 189189სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 120120სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ზარაფხანა"საჩუქრად გადასაცემი სუვენირის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 247247სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 4040სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,თბილი სახლი"საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაცვის ობიექტზე კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 2959.522940.3სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული არქივი"საჩუქრების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 10801080სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,კოკა-კოლა დისტრიბუცია"გამაგრილებელი სასმელის („კოკა-კოლა“) შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 10161016სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
კანდელაკი ვესტაა4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდიგამარტივებული შესყიდვა კონსოლიდირებული51605160სახელმწიფო ბიუჯეტისაქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 ნოემბრის N2336 განკარგულება
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე"სახელმძღვანელოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 8585სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 250250სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"საჩუქრად გადასაცემი კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 8080სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ინტერპრინტჯორჯია"საწერი კალმების შესყიდვაელექტრონული ტენდერი 15201520სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,კონფერენს სისთემსხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვაელექტრონული ტენდერი 18000სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,ჯეოონო"გათბობის, გაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემების შეკეთების მომსახურების შესყიდვაელექტრონული ტენდერი 2898028980სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,აქვა გეო"არაგაზირებული მინერალური წყალი ,,სნო"გამარტივებული შესყიდვა 332.64332.64სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,allmarket.ge"ელემენტის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 120120სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,Printer.ge" პოსტერი შტენდერისთვისგამარტივებული შესყიდვა 128128სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,იურისტების სამყარო"წიგნების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 194194სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ჰორიზონტლაინ"სასაჩუქრე პარკები გამარტივებული შესყიდვა 176.58176.58სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ცეროდენა"სასაჩუქრე სათამაშოები გამარტივებული შესყიდვა 155.1155.1სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,სუპერი"სასაჩუქრე სათამაშოებიგამარტივებული შესყიდვა 1158.51158.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ''ბედნიერი დღე"კოსტიუმირებული დადგმაგამარტივებული შესყიდვა 850850სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ოცნების სამყარო"სასაჩუქრე სათამაშოებიგამარტივებული შესყიდვა 1013.51013.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ჰორიზონტლაინ"სურათის ჩარჩოების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ვაით სტუდიო"კერამიკული ნაკეთობაგამარტივებული შესყიდვა 105105სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინიგამარტივებული შესყიდვა 250250სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ბორჯომი ვოთერსი"სასმელი წყლის ,,ბაკურიანი" (19 ლიტრიანი) მიწოდებაგამარტივებული შესყიდვა 200200სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ქეჩერა"ბლანკების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 125125სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,იბერიასერვისი"ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 763763სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „თ" ქვეპუნქტი, საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის N26 დადგენილება
შპს ,,ქეჩერა"ბლანკების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 5050სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ს ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ბეთ გრუპი"ბუშტების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 229229სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ ¹ " ქვეპუნქტი
შპს ,,ფაუერ ით"ოდულური ტიპის უწყვეტი კვების წყაროს სისტემის (UPS System) შესყიდვაელექტრონული ტენდერი 6300063000სახელმწიფო ბიუჯეტი
შპს ,,სი-ტი-პარკ"ავტომანქანების პარკირების მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 11001100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 62.562.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სი-ტი-პარკ"ავტომანქანების პარკირების მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 300300სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"იანვრის თვის 112-ის მომსახურების ღირებულებაგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სადისტრიბუციო კომპანია სარაჯიშვილი"საჩუქრად გადასაცემი კონიაკის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 144144სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 249.21249.21სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 66.566.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,აღსრულების ეროვნული ბიურო"საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდზე ფაქტის კონსტატაციაგამარტივებული შესყიდვა 100100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სი-ტი-პარკ"ავტომანქანების პარკირების მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 5050სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,, საქართველოს შსს-ს მომსახურების სააგენტო"ავტომანქანის რეგისტრაციაგამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია"მიღებისა და ოფიციალური სადილის ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 574.75574.75სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"ვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 323.04323.04სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია"ლანჩის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 279.73279.73სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 475475სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ჯი-ემ-თი სასტუმროები"ყავის შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 11801180სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 6060სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სი-ტი-პარკ"ავტომანქანების პარკირების მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 100100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,სადისტრიბუციო კომპანია სარაჯიშვილი"საჩუქრად გადასაცემი კონიაკის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 144144სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ყავა, ჩაი, შაქარიგამარტივებული შესყიდვა 265265სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ფუდ ფართი"ყავის შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 6565სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ"სადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 489.8489.8სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია"სადილი შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 299.48299.48სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"ვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 951.74951.74სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მუზეუმი"ვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 30003000სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIA ვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 484.66484.66სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"ფურშეტის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 1559.961559.96სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 531531სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 613.6613.6სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 1070.261070.26სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 590590სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"კვებითი მომსახურებისა და ყავის შესვენების შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 955.8955.8სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 6666სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIA ყავის შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 780780სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 200200სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ვერა 2005"სადილი და ყავა-შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 1300.951300.95სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,წისქვილი ჯგუფი"ვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 965.1965.1სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"ლანჩის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 491.63491.63სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIAსადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 583.61583.61სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ლანჩი და ყავა შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 962.45962.45სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ლანჩი და ყავა შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 962.45962.45სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო"სანომრე ნიშნის რეგისტრაციაგამარტივებული შესყიდვა 7070სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"სადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 1141.951141.95სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ქეთო და კოტე"სადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 756.8756.8სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIAვახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 360.53360.53სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ყავა, ჩაი და შაქარის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 354354სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 67.567.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIAსადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 303.71303.71სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 575575სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 65.565.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს წისქვილი ჯგუფივახშამის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 154.35154.35სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ყავა, შაქარის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 276.75276.75სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,კოპალა"სადილის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 573.97573.97სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 67.567.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,აღსრულების ეროვნული ბიურო" ფაქტის კონსტატაცია გამარტივებული შესყიდვა 100100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 100100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ლანჩი და ყავა შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 998.1998.1სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 6666სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,არტ-ფლორ-დიზაინი"ყვავილების გვირგვინიგამარტივებული შესყიდვა 150150სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ქეთო და კოტე"სადილიგამარტივებული შესყიდვა 869869სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ტერასა"სადილიგამარტივებული შესყიდვა 699.2699.2სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ქეთო და კოტე"სადილიგამარტივებული შესყიდვა 10341034სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 6666სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ყავაგამარტივებული შესყიდვა 265265სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ტორტის შესყიდვაგამარტივებული შესყიდვა 11001100სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ჩაიგამარტივებული შესყიდვა 63.563.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ლანჩი და ყავა შესვენებაგამარტივებული შესყიდვა 1925.51925.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მუზეუმი"სადილიგამარტივებული შესყიდვა 807.3807.3სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,გლორია" LLC GLORIAსადილიგამარტივებული შესყიდვა 416.02416.02სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,აიღვინისსახლი"ვახშამიგამარტივებული შესყიდვა 1695.61695.6სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მეღვინეობა ხარება"ტურისტული მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 323323სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,ქეთო და კოტე"ლანჩიგამარტივებული შესყიდვა 389.4389.4სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი"სასტუმრო მომსახურებაგამარტივებული შესყიდვა 848848სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი"ლანჩიგამარტივებული შესყიდვა 450450სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 67.567.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ყავაგამარტივებული შესყიდვა 151151სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"ჩაიგამარტივებული შესყიდვა 38.9538.95სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი ემ|გრუპ"ვახშამიგამარტივებული შესყიდვა 243.15243.15სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სსიპ ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო"განცხადებების გამოქვეყნების ხარჯიგამარტივებული შესყიდვა 575575სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაგთიკომი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 66.566.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
შპს ,,მაქრო ფუდი"სადილიგამარტივებული შესყიდვა 288288სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
შპს ,,აიღვინისსახლი"ვახშამიგამარტივებული შესყიდვა 1315.81315.8სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სს ,,სილქნეტი"112-ის მომსახურების საფასურიგამარტივებული შესყიდვა 126.5126.5სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ" ქვეპუნქტი
სს ,,გუდვილი"საახალწლო ღონისძიების ფარგლებში ფურშეტიგამარტივებული შესყიდვა 2986.72986.7სახელმწიფო ბიუჯეტიმე-10 1 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ" ქვეპუნქტი
სულ:2273775.542244421.46