კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#ავტომობილის მოდელიავტომობილით მოსარგებლე საჯარო მოხელის თანამდებობაგამოშვების წელიშეძენის/გადმოცემის წელიშესყიდვის ღირებულება (ლარი)ნარჩენი ღირებულება (ლარი) 31.12.2016
1TOYOTA LANDCRUISER LC 200მინისტრი2012201212841056500.4
2TOYOTA CAMRYმინისტრის პირველი მოადგილე 201520156754552414.92
3TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე 201520156754552414.92
4TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე201520156754552414.92
5TOYOTA CAMRYმინისტრის მოადგილე201520156754552414.92
6HYNDAI SONATAმინისტრის აპარატის უფროსი201120124680020592
7TOYOTA COROLLAადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი201320132650014628
8HYNDAI SONATAსაპროტოკოლო/სასტუმრო201120124680020592
9TOYOTA COROLLAიურდიული დეპარტამენტის დირექტორი201220132650014628
10HYNDAI ELANTRAკულტურის პოპულარიზაციისა და რეგიონალური პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი201420142550016932
11HYNDAI ELANTRAფინანსური რესურსების მართვის დირექტორი201420142550016932
12HYNDAI ELANTRAმორიგე201420142550016932
13GREAT WALL VOLEEX C30მორიგე 2013201315963.338811.77
14GREAT WALL VOLEEX C30მორიგე 2013201315963.338811.77
15GREAT WALL VOLEEX C30მორიგე2013201315963.338811.77