2016 წელს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასახელი, გვარიიანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერისულ წლიური
პრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატიპრემიადანამატი
ministri mixeil giorgaZe271002710027100271002710027100271002710027100271002710027100325200
ministris pirveli moadgilekaxi kandelaki29500295002950029502950295002950029500295062529500295002950029500354003575
ministris moadgilegiorgi baqraZe27200272002720027202720272002720027200272062527200272002720027200326403345
ministris moadgilelevan xaratiSvili27200272002720027202720272002720027200272062527200272002720027200326403345
ministris moadgilemanana berikaSvili2720027200272012527202720272002720027200272062527200272002720027200326403470
ministris aparatis ufrosielene benduqiZe2100021000210012521002100210002100021000100062521000210002100021002100241004950
departamentis direqtori neli sebiskveraZe2100021000210012521002100210002100021000100062515000210002100021002100235004950
departamentis direqtori gvaTua iamze2100021000210012521002100210002100021000210062521000210002100021002100252004950
departamentis direqtori Tamar TevzaZe2100021000210012521002100210002100021000170062521000210002100021002100248004950
departamentis direqtori besik macaberiZe2100021000210005002100210002100021000130062521000210002100021002100228004825
departamentis direqtori nino galdavaZe210021000210012521002100210002100021000210062521000210002100021002100252004950
departamentis direqtori ana riaboSenko210016800210012521002100210002100010500210062521000210002100021002100237304950
departamentis direqtori nodar razmaZe21000210002100021002100210002100021000210062521000210002100021002100252004825
departamentis direqtori zurab miminoSvili21000210002100002100160002100021000210062521000210002100021002100226004825
departamentis direqtori levan CirgaZe2100210002100021002100210002100021000210062521000210002100021002100252004825
departamentis direqtoris moadgile daTo sarsania01800180001800018000180062518000180001800018001800144004225
departamentis direqtoris moadgile irine saganeliZe4000500050012540018004000470052004506258000400090001800180075404350
departamentis direqtoris moadgile jaba jaiani70006500875065018008750875090001000625900090001200012501800107754225
departamentis direqtoris moadgile mariam kakabaZe13250125000125750180000000006250000000033252550
departamentis direqtoris moadgile maia SaviSvili0000012501800000000000000001000010001925
departamentis direqtoris moadgile sofio CanTaZe750075000125018000000000625006000120001800180051004350
departamentis direqtoris moadgile sergo kalaZe50001300010000900180090008000004006250058002425
departamentis direqtoris moadgile vaJa xmalaZe18000180001800018001800180001800018000180062518000180001800018001800216004225
departamentis direqtoris moadgile zaza vefxvaZe180018000180000054000
departamentis direqtoris moadgile vaJa SatberaSvili11300140001800180043301800
sammarTvelos ufrosiekaterine gurgeniZe1000010000100012580016009000900080009006259000120001250016001600122503950
sammarTvelos ufrosisalome WiWinaZe1000010000100012580016009000900080009006259000100001100016001600119003950
sammarTvelos ufrosizurab qviria100001000010000800160010500900010000100062510000100001250016001600126003825
sammarTvelos ufrosimarina qvariani16000400030012530016003000460051004506253500400070001600160073703950
sammarTvelos ufrosixaTuna kikvaZe40005000500125400160040004600004506263500400080001600160062603951
sammarTvelos ufrosinato CaCaniZe100008000135012511001600160001600016000100062516000120001300016001600157503950
sammarTvelos ufrosinino gadilia750010000135012511001600160001600016000160062516000120001300016001600163003950
sammarTvelos ufrosilali TarimanaSvili13250125001600125750160012000115008750135062512000120001400012501600145503950
sammarTvelos ufrosiTengiz gorgaZe100007501600120001100011000135062512000120001350015001600117503825
sammarTvelos ufrosinana patariZe4000625087512565016001600087509000725625800080001200012501600107003950
sammarTvelos ufrosigiorgi afciauri70006250675065016007000875090009006255000650075001000160089253825
sammarTvelos ufrosimariam yarsimaSvili1600016000160012516001600160001600016000160062516000160001600016001600192003950
sammarTvelos ufrosimamuka baraTaSvili16000160001600021001600160001600016000160062516000160001600016001600197003825
sammarTvelos ufrosiirakli darbuaSvili16000160001600016001600160001600016000160062516000160001600016001600192003825
sammarTvelos ufrosizviad batiaSvili10000500050005001600500050005000717.710000000100005717.711600
sammarTvelos ufrosimariam burWulaZe100006000600125550160060006000600006256000600075001000160075003950
sammarTvelos ufrosinino qarTveliSvili160001600014001259001600135001280013500160062514580160001600001600157383950
sammarTvelos ufrosimaia omiaZe1400090016001350016000125001600625145801600000111582225
sammarTvelos ufrosiqeTevan ebanoiZe1500001400125900160013500128000006250000000064302350
sammarTvelos ufrosivaJa SatberaSvili500010000600070016007000600090001200625700069002225
sammarTvelos ufrosiTamar wulukiZe50001280060012570016007000450075001200625700093001070012501600101303950
sammarTvelos ufrosigiorgi babuciZe1250012506251250012500160001600160082002225
sammarTvelos ufrosiTeimuraz narsia1600016006251600016000160001600160096002225