საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის საშტატო ნუსხა

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობის დასახელებათანამდებობ-რივი სარგორაოდენობა - 24.02.2017
მინისტრი35401
მინისტრის პირველი მოადგილე29501
მინისტრის მოადგილე27205
დეპარტამენტის დირექტორი230021
მინისტრის სამდივნოს უფროსი23001
საგანგებო დავალებათა ელჩი 20005
სამსახურის უფროსი20002
დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე190029
სამსახურის უფროსის მოადგილე18001
დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოს უფროსი160035
სამსახურში შემავალი განყოფილების უფროსი16003
სისტემური ადმინისტრატორი15001
ქსელის ადმინისტრატორი15002
ტელეკომუნიკაციების ინჟინერი15001
მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი15000
პროგრამისტი15001
დეპარტამენტში შემავალი სამსახურის უფროსი14006
დეპარტამენტში შემავალი სამსახურის უფროსის მოადგილე12504
დეპარტამენტში შემავალი სამსახურის განყოფილების უფროსი12003
მრჩეველი120072
შესყიდვების მენეჯერი12003
მთავარი ეკონომისტი12003
მთავარი კონსულტანტი110021
ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი11001
ბუღალტერი11005
ტრანსპორტის მენეჯერი10001
I მდივანი100030
კონსულტანტი90022
II მდივანი90021
III მდივანი85017
ატაშე80018
იურისკონსულტი7500
მთავარი სპეციალისტი65033
არქივარიუსი5500
რეფერენტი5506