სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავლის კლასიფიკაცია20162017
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია3365877.73854044.8
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები3293.41880.53
შემოსავლები საკუთრებიდან09780.82