ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

მომსახურების სახე20162017
დეგუსტაცია126900171400
ექსპორტირებისას წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა387450656600
ტექნოლოგიური ინსტრუქციების შეთანხმება7890055800