ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამდებობის პირების სამივლინებო ხარჯები: 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სახელი გვარითარიღიბრძანების ნომერირეგიონიპერიოდიდღეების რაოდენობამ.შ. დღიურისასტუმრომგზავრობათანხამივლინების მიზეზი
სახელი გვარი1899-12-31 00:00:00brZanebis nomerimivlinebis რეგიონიmivlinebis periodidReebis raodenobaმ.შ დღიურისასტუმრომგზავრობაTanxaმივლინბიეს მიზეზი
ნათია იორდანიშვილი2017-05-11 00:00:00N202/მესტონეთი,ლატვია14.05.2017-19.05.2017-ის ჩათვლით6დღე511.602107025344115.602გარემოს დაცვის მინისტრებთან ერთად სამუშაო შეხვედრაში - აქტუალური საკითხების  (ნარჩენების მართვა , ტყის მდგრადი მართვა , ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და კლიმატის ცვლილების შემცირება)  - მონაწილეობის მიღების მიზნით.
ნათია იორდანიშვილი2017-07-20 00:00:00375/მლიტვის რესპუბლიკა1900-01-18 00:00:006-დღე151.0900151.09ლიტვის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროსა და უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით მიმდინარე საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტში (Twining) - „ ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში “ მონაწილეობის მიღების მიზნით.
ნათია იორდანიშვილი2017-08-03 00:00:00405/მგერმანია(მიუნხენი)1900-01-23 00:00:007-დღე339.1500339.15გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ ორგანიზებულ  სასწავლო ტურში - ბავარიის მხარეში პროფესიული კოლეჯისა და სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებისათვის პროფესიულ სასწავლებლებში დაგეგმილი პროცესების , მოლაპარაკებების, გაცვლითი პროგრამების და   სამომავლო ნაბიჯების შესახებ -   მონაწილეობის მიღების მიზნით.
გრიგოლ ბლიაძე2017-10-13 00:00:00617/მლიტვის რესპუბლიკა1900-01-28 00:00:007-დღე168.0300168.03ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების (თვინინგი) „ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობის    მიღების მიზნით .
ირაკლი გოდუაძე2017-11-14 00:00:00709/მუნგრეთი(ბუდაპეშტი)1900-02-02 00:00:008-დღე155.7500155.75საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით, ევროკავშირის დაფინანსებითა და   ლიტვის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროსა და უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით დაწყებულ   საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტში (Twining) - „ ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში “ - მონაწილეობის   მიღების მიზნით.