საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

საშტატოშტატგარეშე
პირადი განცახადება423
შტატების შემცირება4-
ვადის გასვლა1-
ხელშეკრულების შეწყვეტა-1