ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის მიერ 2016 -2017 წლებში საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავალი2016 წ201 7 წ
შემოსავალი იჯარიდან3185046174
შემოსავალი მომსახურებიდან137701920