2017 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანამდებობის პირებზე გაცემული შრომის ანაზღაურება

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თანამდებობასახელი, გვარიიანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერინოემბერიდეკემბერი2017 წელი
თანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგო დანამატიპრემია
აღმასრულებელი დირექტორი გალაქტიონ ბუაძე6000600060006000625600060006000600060006000600060006000720006625
აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე ჯუანშერ ბურჭულაძე5500550055005500625550055005500550055005500550055005500660006125
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილედავით ტაბიძე5450545054505450625545054505450545054505450545054505450654006075
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეთორნიკე თორაძე4360545054502422.2262517682.22625
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეილია ღუდუშაური5190.4854505190.485450