2017 წელს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

სტრუქტურული ერთეული / თანამდებობასახელი , გვარიIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
თავმჯდომარეგიორგი მიშელაძე00000950950950950950950950
თავმჯდომარის მოადგილეკონსტანტინე ხუცაიძე00000600600600600600600600