გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ საკუთარი საქმიანობით მიღებული შემოსავლები: 2016-2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

შემოსავალი20162017
რეგულირების საფასურის სახით მიღებული შემოსავალი1221039213191213
ფასიანი მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი703184646298