საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა მიზეზების მიხედვით - 2017

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

იანვარითებერვალიმარტიაპრილიმაისიივნისიივლისიაგვისტოსექტემბერიოქტომბერი
ნასვამი მართვა2100010230
სიჩქარის გადაჭარბება15911633686
შემხვედრ ზოლში გადასვლა, გასწრებს წესების დარღვევა31311300843
რეგულირების ნიშნების , საგზაო ნიშნების უგულებელყოფა1242011103
მანევრირების წესების დარვევა914476105516
გავლის უპირატესობის წესის დარღვევა1000000001
გავლის რიგითობის დარღვევა/გზაჯვარედინის წესების დარღვევა1000100010
ქ / მ გადასასვლელების გავლის წესის დარღვევა0000000000
ტექნიკური გაუმართაობა0000000000
გაჩერებაზე გავლის წესების დარღევა0000000000
სანათი ხელსაწყოს გამოყენების წესების დარღვევა0000000000
ხალხის გადაყვანის წესების დარღვევა0000000000
ს/ს გაჩერებაზე და დგომის წესების დარღვევა0000000000
ტვირთის გადაზიდვის წესების დარღვევა0000000000
რკინიგზის გადასასვლელის წესების დარღვევა0000000000
ბუქსირის წესების დარღვევა0000000000
დისტანციის დაუცველობა0020230421
გადაღლა, ძილი საჭესთან0011111240
დაუდგენელი მიზეზი1354128121610107