სახალხო დამცველის აპარატის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რეკლამის სახეებითანხა
ერთჯერადი გამოყენების სარეკლამო ბანერი 2200
აუდიო კასეტები2750
კლიპის დამზადება4900
საინფორმაციო და სარეკლამო პროდუქცია200
საბეჭდი მასალები2878.8