2017 წელს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

თვედირექტორზე დარიცხული პრემიის ოდენობა (ლარში)დირექტორის მოადგილეზე დარიცხული პრემიის ოდენობა (ლარში)
მარტი29902600
აპრილი34002900
ივნისი34002900
სექტემბერი34002900
დეკემბერი34002900