სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2017 წლის სარეკლამო ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ორგანიზაციის დასახელებახელშეკრულების საგანიხელშეკრულების თანხა
ფეისბუქი და გუგლიინტერნეტ გადარიცხვა1126.35
შპს ლაივ ფროდაქშენონლაინ ტრანსლაცია1000