სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან 2017 წელს გათავისუფლებული თანამშრომლები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nსახელიგვარი თანამდებობაგათავისუფლების მიზეზი
1თორნიკეძაგნიძეაუდიტორისხვა სამსახურში გადასვლა
2თეონაავალიანიააუდიტორიპირადი განცხადება
3დავითადამიასერვერის ადმინისტრატორისხვა სამსახურში გადასვლა
4ფარნაოზსართანიააუდიტორ-სტაჟიორიპირადი განცხადება
5ანატოლი გვაზავააუდიტორ-ასისტენტიპირადი განცხადება
6ივანეშავდათუაშვილიბიუჯეტის უფროსი ანალიტიკოსიპირადი განცხადება
7ირაკლიკოხრეიძეაუდიტორ-ასისტენტიპირადი განცხადება
8ირაკლივაშაყმაძეუფროსი აუდიტორისხვა სამსახურში გადასვლა
9რონიკვაჭაძეაუდიტორისხვა სამსახურში გადასვლა
10გიორგი დავითაიადეპარტამენტის უფროსის მოადგილესამსახურეობრივი ურთიერთობის შეწყვეტა (გარდაცვალების გამო)
11ნინო მოსიაშვილიბიუჯეტის ანალიტიკოსისხვა სამსახურში გადასვლა
12გიორგიალასანიაუფროსი აუდიტორისხვა სამსახურში გადასვლა
13ზურაბჯაფარიძეაუდიტორ-ასისტენტისხვა სამსახურში გადასვლა
14ვლადიმერფაშოღლიბიუჯეტის ანალიტიკოსისხვა სამსახურში გადასვლა
15ვლადიმერჯიშიაშვილიაუდიტორიპირადი განცხადება
16ნინო ხუხუნაიშვილიბიუჯეტის ანალიტიკოსიპირადი განცხადება
17დავითქურციკიძეუფროსი აუდიტორიპირადი განცხადება
18ვარლამ ჩხეიძეწამყვანი აუდიტორიპირადი განცხადება
19დავითჩიტიძეაუდიტორიპირადი განცხადება
20გურამ ჩაგელიშვილიმრჩეველიპირადი განცხადება
21ავთანდილკაპანაძეაუდიტორიპირადი განცხადება
22ბაჩამგელაძესაფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსიპირადი განცხადება