2017 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიები და სახელფასო დანამატები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

#თანამდებობასახელი გვარისულიანვარიTebervalimartiაპრილიmaisiივნისიivlisiაგვისტოseqtemberioqtomberinoemberidekemberi
თანამდებობრივი სარგოპრემიადანამატიჯამითანამდებობრივი სარგოdanamatiთანამდებობრივი სარგოdanamatiთანამდებობრივი სარგოდანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგოდანამატიპრემიათანამდებობრივი სარგოდანამატითანამდებობრივი სარგოდანამატიpremiaთანამდებობრივი სარგოdanamatiთანამდებობრივი სარგოdanamatiპრემიათანამდებობრივი სარგოdanamatiპრემიათანამდებობრივი სარგოdanamatiპრემიათანამდებობრივი სარგოdanamatiპრემიათანამდებობრივი სარგოdanamatiპრემია
1saxelmwifo ministriციხელაშვილი ქეთევანი4248003252075000354027103540271035402710354027103540271035402710354027103540271035402710354027103540271035402710
2saxelmwifo ministris pirveli moaდgileპეტრე კანკავა31466.6732501815052866.67295017002950170029501700295017003002950170029501700295017002950170029501700295017001966.6711502950
3saxelmwifo ministris pirveli moaდgileლაშა დარსალია3933.3397517006608.33983.3329501700975
4დეპარტამენტის უფროსითინათინ ღოღელიანი2520012751500041475210012502100125021001250210012503002100125021001250210012502100125021001250210012502100125021001250975
5დეპარტამენტის უფროსის მოადგილექოჩორაძე თამარ1550029751000028475155010007001550100030015501000155010001000155010001550100015501000155010001550100015501000975
6დეპარტამენტის უფროსიზვიადაძე ზვიად25200317515000433752100125021001250210012501000210012503002100125021001250900210012502100125021001250210012502100125021001250975
7დეპარტამენტის უფროსინოზაძე ნინო2520030151500043215210012502100125021001250210012503002100125021001250900210012502100125084021001250210012502100125021001250975
8დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეთუმანიშვილი გიორგი18600297512000335751550100015501000155010007001550100030015501000155010001000155010001550100015501000155010001550100015501000975