სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nღონისძიების ჩამონათვალიღონისძიებაზე დახარჯული თანხაღონისძიების ჩატარების დროღონისძიების ადგილი
1სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის დელეგაციის მიერ ჰიდროგრაფიული სამსახურის გაცნობას და მომავალი თანამშრომლობის ფარგლების და ფორმების განსაზღვრას4802017-01-23 00:00:00ინდ. მეწარმე „დავით შონია -რესტორანი „აია“
2ირანის ისლამური რესპუბლიკის დელეგაციის მიერ საქართველოს სანავსადგურე ინფრასტრუქტურის დათვალერება და ნავსადგურების ხელმძღვანელობასთან შხვედრების გამართვა8002017-01-24 00:00:00ინდ. მეწარმე „დავით შონია -რესტორანი „აია“
3საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების წევრების გასვლითი სხდომის ჩატარება ჰიდროგრაფიულ სამსახურში6462017-03-21 00:00:00ინდ.მეწარმე„სოფიო სვანიძე“(ფურშეტი)
4კომპანია „SABIKI“-ის წარმომადგენლის პრეზენტაცია საზღვაო ფარნების შესახებ972017-03-24 00:00:00შპს „ღვინის სახლი“
5შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის (IALA) დეკანის მიერ საქართველოს პორტებში და ტერიტორიულ წყლებში განთავსებული სანავიგაციო ნიშნების რევიზიას დაც წარმოადგენს საბოლოო დასკვნას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში უსაფრთხო ნავიგაციას 257.622017-05-16 00:00:00შპს „ყირამალა“
114.402017-05-16 00:00:00შპს „კოლხური სახლი“
151.52017-05-18 00:00:00შპს „ხიდი 2006“
1682017-05-19 00:00:00ინდ.მეწარმე „ირმა გვალია-რესტორანი კვიპაროზი“
6კომპანია „Unique Group“-ის მიერ წარმოებული დანადგარების პრეზენტაცია143.962017-06-16 00:00:00ინდ.მეწარმე „ირმა გვალია-რესტორანი კვიპაროზი“
7კომპანია „SABIKI“-ის წარმომადგენლის სტუმრობა სანავიგაციო ნიშნებზე საზღვაო ფარნების საინსტალაციოდ186.892017-08-25 00:00:00შპს „ყირამალა“
8სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება „ტაიფუნი“-ს სპეციალისტების სტუმრობა, რომლებიც სინოპტიკური სამმართველოს პერსონალს შეასწავლიან ხელსაწყო მარეოგრაფთან მუშაობას198.552017-10-13 00:00:00შპს „ყირამალა“
9კორეის ელჩის ვიზიტი1112017-12-04 00:00:00შპს „ღვინის სახლი“
10ოდესის სახელმწიფო ეკოლოგიური უნივერსიტეტის ლექტორების სტუმრობა, რომლებიც სინოპტიკური სამმართველოს თანამშრომლებს უტარებენ ტრენინგ-კურსებს კვალიფიკაციის ასამაღლებლად1702017-12-07 00:00:00შპს „ხიდი 2006“
11ჰიდროგრაფიულ სამსახურში ქ. ფოთის „ბავშვთა ცენტრის“ და არასამთავრობო ორგანიზაცია „დიოსკურიას“ ინიციატივით, საზოგადოებასთან ინტეგრაციის მიზნით, მზრუნველობა მოკლებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ჰიდროგრაფიული სამსახურის შენობაში საახალწლო წვეულების ორგანიზება და „ალა ფურშეტი“ს მოწყობა16502017-12-26 00:00:00ინდ.მეწარმე „ანა ლორია“