საავტომობილო გზების დეპარატმენტის 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nხარჯის კომენტარისულ გაწეულია ხარჯი 2017 წელს
1საქმიანი ვახშამი ევროპის საივესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან, 24.02.2017 - შპს "დანი 2012". 862.4
2საქმიანი ვახშამი ევროპის საივესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან, 24.02.2017 - შპს "სადო". 314.93
3საქმიანი ვახშამი იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლებთან, 30.03.2017 - შპს "დანი 2012". 351.68
4საქმიანი ვახშამი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან, 05.05.2017 - შპს "დანი 2012". 880.32
5 საქმიანი ვახშამი ევროპის საივესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან, 29.05.2017 - შპს "დანი 2012". 730.02
6საქმიანი ვახშამი თურქეთის საელჩოს წარმომადგენლებთან, 30.05.2017 - შპს "ევროკომ ინვესტმენტ ჯორჯია". 998
7საქმიანი ვახშამი ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან, 11.07.2017 - შპს "პიაცა მენეჯმენტი". 696.15
8საქმიანი ვახშამი აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან, 25.07.2017 - შპს "პიაცა მენეჯმენტი". 865.35
9საქმიანი ვახშამი აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან, 06.10.2017 - შპს "პიაცა მენეჯმენტი". 554.4
10საქმიანი ვახშამი ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლებთან, 27.10.2017 - შპს "დანი 2012". 912.8
11საქმიანი ვახშამი მსოფლიო ბანკისა და ევროპის საინვესტიციო ფონდის წარმომადგენლებთან, 01.11.2017 - შპს "დანი 2012". 290