განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

Nღონისძიების ჩამონათვალიგადახდილითა ნხა (ლარი)ღონისძიებისჩა ტარებისდროღონისძიების ჩატარების ადგილი
1ბოლონიის პროცესის მეორე სამუშაო ჯგუფის თანათავჯდომარეთა შეხვედრა287.842017-01-08 00:00:00რესტორანი ქართული სახლი
2ბოლონიის პროცესის მეორე სამუშაო ჯგუფის თანათავჯდომარეთა შეხვედრა 496.12017-01-09 00:00:00რესტორანი ტაბლა
3WorlsSkills International-ის პრეზინდენტი ბატონი საიმონ ბართლის და 10 სტუმრის WorlsSkills Georgia-ს რიგით მესამე ეროვნულშეჯიბრზე ვიზიტის ფარგლებში საქმიანი ვახშამი 779.392017-01-17 00:00:00რესტორანი ფუნიკულიორი
4WorlsSkills International-ის პრეზინდენტი ბატონი საიმონ ბართლის და 10 სტუმრის WorlsSkills Georgia-ს რიგით მესამე ეროვნულ შეჯიბრზე ვიზიტის ფარგლებში საქმიანი ვახშამი1149.242017-01-18 00:00:00რესტორან მუზეუმი გუჯარი
5სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტისა და ამავე ფედერაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის შივონ ფისპატრიკის ვიზიტის ფარგლებში ბიზნეს ლანჩი524.9805-06.04.2017სასტუმრო თბილის მარიოტი
6სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტისა და ამავე ფედერაციის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიზიტი694.852017-04-06 00:00:00რესტორანი წისქილი
7უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითრება და ინტერნაციონალიზაცია - სსიპ -განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებისთვის (10 სტუმარი) საქმიანი ვახშამის ორგანიზება1035.452017-04-10 00:00:00რესტორანი ფუნიკულიორი
8საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი99.552017-04-11 00:00:00რესტორანი სტრადა
9საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი367.42017-04-26 00:00:00რესტორანი ქეთო და კოტე
10სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) Advisor visit- ის ფარგლებში გასვლითი შეხვედრა424.322017-06-29 00:00:00შპს „მეღვინეობა ხარება“
11სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) Advisor visit-ის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრების კვებით უზრუნველყოფა624.124,27-28.07.2017სსიპ განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრი
12სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) Advisor visit-ის ფარგლებში ვახშმით გამასპინძლება3132017-07-23 00:00:00რესტორანი არმაზის ხეობა
13სამედიცინო განათლების შემფასებელი საერთაშორისო ექსპერტების ბიზნეს სადილი10452017-07-26 00:00:00რესტორანი ქეთო და კოტე
14სამედიცინო განათლების შემფასებელი საერთაშორისო ექსპერტების ვახშმით გამასპინძლება556.642017-07-24 00:00:00რესტორანი მეგრული სახლი
15Advisor visit-ის ფარგლებში ლანჩით გამასპინძლება62.82017-07-28 00:00:00კაფე ბიბლუსი
16"უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითრება და ინტერნაციონალიზაცია - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი" ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებისთვის საქმიანი ვახშამის ორგანიზება195.292017-08-24 00:00:00კაფე ლიტერა
17World Skills--ს ექსპერტების სამუშაო ტრენინგი47612-13.09.2017სსიპ განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრი
18 ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების საერთაშორისო შეჯიბრისთვის მოსამზადებელი კასკადური ტრენინგების ფარგლებში კვებით უზრუნველყოფის ორგანიზება24814-16.09.2017სსიპ განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრი
20ევროპის საბჭოს და საერთაშორისო ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა (ყავით გამასპინძლება)249.62017-09-21 00:00:00სსიპ განათლების ხარისიხს განვითარების ეროვნული ცენტრი
21ევროპის საბჭოს ექსპერტებთან - დევიდ ქეირნსთან, სამუშაო შეხვედრა147.42017-09-21 00:00:00რესტორანი სტრადა
22გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის დირექტორთა საბჭოს წევრტან სებასტიან შმიდტთან საქმიანი სადილი145.642017-09-28 00:00:00რესტორანი ტაბლა
23ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებით საპილოტე შეფასების პროცესის საერთაშორისო ექსპერტებთან საქმიანი სადილი415.582017-11-02 00:00:00რესტორანი ტაბლა
24ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებით საპილოტე შეფასების პროცესის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტებთან საქმიანი სადილი810.72017-11-09 00:00:00რესტორანი ასკანელი ტერასა, ქ. ბათუმი
25სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტებისა და პროცედურების განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი461.012017-11-16 00:00:00რესტორანი ტაბლა
26სამართლის პროგრამების განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი355.632017-11-29 00:00:00რესტორანი ტაბლა
27სამედიცინო მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამის229.92017-12-06 00:00:00
განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტირესტორანი პალატი, ქალაქი ქუთაისი
28რეფორმა: შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები. საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი315.592017-12-13 00:00:00რესტორანი ტაბლა
29უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა: შედეგები და შემდეგი ნაბიჯები. საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი276.152017-12-15 00:00:00რესტორანი წისქვილი
ტრენინგი "უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მისია და სტრატეგიული განვითარება" უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზედა რგოლის მენეჯერებისთვისა და ხარისხის სამსახურის თანამშრომლებისთვის745.222-25.12.2017სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი