პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 2017 წლის სარესტორნო მომსახურების ხარჯები

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

რესტორნის დასახელებაღონისძიების დასახელებადროადგილიფაქტიური ხარჯი
ტ იფლის ვერანდაე ვროპის საბჭოს ექსპერტების გამასპინძლება ვახშმით (6 პ ერსონა)2017-04-05 00:00:00თბილისი366.41
მ ეგრული სახლიე ვროპის საბჭოს ექსპერტების გამასპინძლება ( ლ ანჩი) ს ადილით (5 პ ერსონა)2017-04-05 00:00:00თბილისი164.08
მ ეიდანიც ენტრალური და აღ. ე ვროპის პერს. მო ნაცემთა სახედამხედველო ორგანოების სხდომის ფარგლებში ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება ვახშმით (35 პ ერსონა)2017-05-17 00:00:00თბილისი2796.97
ო ქროს კათხაც ენტრალური და აღ. ე ვროპის პერს. მო ნაცემთა სახედამხედველო ორგანოების სხდომის ფარგლებში ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება ( ლ ანჩი) ს ადილით (35 პ ერსონა)2017-05-18 00:00:00თბილისი1059.63
შა ტო მუხრანიც ენტრალური და აღ. ე ვროპის პერს. მო ნაცემთა სახედამხედველო ორგანოების სხდომის ფარგლებში ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრებისათვის ღვინის ტურის მოწყობა (35 პ ერსონა)2017-05-18 00:00:00მცხეთა1120.00
პ ურის სახლი„ ე ვროჯასტის“ შ ემფასებელი მისიის ვიზიტის ფარგლებში გასამართი შეხვედრის მონაწილეების გამასპინძლება ( ლ ანჩი) ს ადილით (10 პ ერსონა)2017-05-22 00:00:00თბილისი362.23