მუნიციპალური განვითარების ფონდის ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ავტომანქანის დასახელება (მოდელი)ავტომანქანის მარკაავტომანქანის ტიპი "განპიროვნებულ" სატრანსპორტო საშუალებზე მიეთითოს თანამდებობა, ხოლო "სამორიგეო" და "სხვა" ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე მატერიალური პასუხისმგებელი პირის დაკავებული პოზიცია ავტომანქანის გამოშვების წელიექსპლოატაციაში შესვლის თარიღიავტომანქანის ისტორიული ღირებულება (ლარი)ნარჩენი ღირებულება 31/12/2017 მდგომარეობით (ლარი)საწვავის ტიპიძრავის მოცულობა კბ სმ.
2TOYOTA LANDCRUISER LC151მაღალი გამავლობისაღმასრულებელი დირექტორის I მოადგილე2014201882325.4442150.62დიზელი3
3TOYOTA LANDCRUISER LC150მაღალი გამავლობისმშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი2010201010390810991.15ბენზინი4
4TOYOTA COROLLAსედანიფინანსური მართვისა და ინვესტირების სამსახურის უფროსი2011201135158.933515.9ბენზინი1.6
5TOYOTACOROLLAსედანიიურიდიული სამსახური2015201738325.2733534.61ბენზინი1.6
6TOYOTA CAMRYსედანიანალიზისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი200620063753.212498.8ბენზინი3.5
7TOYOTAHIACEმინი ავტობუსიმძღოლი20062006395186378.19ბენზინი2.7
8TOYOTA LANDCRUISER 105მაღალი გამავლობისინჟინერი2006200639383.890დიზელი4.2
9TOYOTAHILUXპიკაპიინჟინერი201120115354111660.04დიზელი2.4
10TOYOTAHILUXპიკაპიინჟინერი201120115354111660.04დიზელი2.4
11TOYOTAHILUXპიკაპიინჟინერი201120115354111660.04დიზელი2.4
12KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისშესყიდვების სამსახურის უფროსი2015201757387.951011.47ბენზინი2.4
13KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისდონორებთან ურთიერთობისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი201320134441519621.56ბენზინი2.4
14KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისპროექტების შეფასების სამსახურის უფროსი201320134650020542.67ბენზინი2.4
15KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისგარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურის უფროსი201320134650020542.67ბენზინი2.4
16KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისინჟინერი20092009294000ბენზინი2
17KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისინჟინერი20092009294000ბენზინი2
18KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისშიდა მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი20092009294000ბენზინი2
19KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისპროექტის მენეჯერი 20102010294003109.97ბენზინი2
20KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისშიდა მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი20102010294003109.87ბენზინი2
21KIASPORTAGEმაღალი გამავლობისინჟინერი20102010294003109.87ბენზინი2
22RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისმძღოლი201320143082616642.62ბენზინი1.6
23RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისინჟინერი201320143082616642.62ბენზინი1.6
24RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისშიდა მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტი201320143082616642.62ბენზინი1.6
25RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისგანსახლების სპეციალისტი201320143082616642.62ბენზინი1.6
26RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისარქიტექტორი201320143082616642.62ბენზინი1.6
27RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისინჟინერი შტატგარეშე სპეციალისტი201320143082616642.62ბენზინი1.6
28RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისაღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი201320143082616642.62ბენზინი1.6
29RENAULTDUSTERმაღალი გამავლობისმძღოლი201420143082616642.62ბენზინი1.6
30JEEPCOMPASS SPORTმაღალი გამავლობისინჟინერი201220125045016637.29ბენზინი2.4
31JEEPCOMPASS SPORTმაღალი გამავლობისინჟინერი201220125045016637.29ბენზინი2.4
32HYUNDAITUCSONმაღალი გამავლობისაღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე201520156090540549.2ბენზინი2
33HYUNDAITUCSONმაღალი გამავლობისადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი 201520156090540549.2ბენზინი2
34HYUNDAIiX-35მაღალი გამავლობისშიდა მონიტორინგის სამსახურის უფროსი201320134000026631.11ბენზინი2.4
35HYUNDAIiX-35მაღალი გამავლობისინჟინერი201220135000022088.89ბენზინი2.4
36MITSUBISHIPAJEROმაღალი გამავლობისტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი20072016344618650.68ბენზინი3
37MITSUBISHINATIVAმაღალი გამავლობისინჟინერი20072007450000ბენზინი3
38MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2012201442882,3542882,35დიზელი2.4
39MITSUBISHIL200პიკაპისანებართვო პროცედურების სპეციალისტი2014201442882,3542882,35დიზელი2.4
40MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2014201442882,3542882,35დიზელი2.4
41MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2013201442882,3542882,35დიზელი2
42MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2013201443352,7542882,35დიზელი2
43MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2013201443352,7542882,35დიზელი2
44MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი2013201443352,7542882,35დიზელი2
45MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი201420154540025141.51დიზელი2
46MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი201320135000022088.89დიზელი2
47MITSUBISHIL200პიკაპიინჟინერი201320135000022088.89დიზელი2