თბილისი: ხეების მოჭრის გაცემული ნებართვებით მიღებული შემოსავალი - 2011-2016

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

წელიმიღებული შემოსავალი (ლარი)
201146844
201289836
2013184207
2014263813
2015695804
2016666778