განათლების საერთაშორისო ცენტრის ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

N დასახელებაექსპ. შესვ. წელირაოდ. (ცალი)საბალ. ღირებ.(ლარი)ნარჩენი ღირებულება (ლარი)
1მსუბუქი ავტომანქანა Hyundai Elentra" LL021NN, ინვენტ/ნომ. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი2013წ.129000.8221460.61
2მსუბუქი ავტომანქანა Hyundai Elentra" LL012NN, ინვენტ/ნომ.მორიგე2014წ.127282.5320189.07