სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ავტოპარკი

აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია

ა/მ დასახელება და სახ.ნომერიგამოშვ. წელიშეძენის წელიშესყიდვის ფასინარჩენი ღირებულება მიმაგრება
1ა/მ კია ქუორისი 3.8 სახ.2013201376627.5233716.111გენერალური აუდიტორი
2ა/მ ტოიოტა ლენდკრუიზ. 4.02010201010292410704.088მორიგე
3ა/მ ფოლცვაგენ პასატი 1.8 201120115318411487.738თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი
4ა/მ კია კადენზა 3.52013201353748.9623649.546გენერალური აუდიტორის მოადგილე
5ა/მ კია კადენზა 3.52013201353748.9623649.546ადმინისტრაცია
6ა/მ კია კადენზა 3.5 2013201353748.9623649.546გენერალური აუდიტორის მოადგილე
7ა/მ კია კადენზა 3.5 201220125310017416.8სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი
8ა/მ კია კადენზა 3.5 2013201353748.9623649.546გენერალური აუდიტორის მოადგილე
9ა/მ კია კადენზა 3.52013201353748.9623649.546სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
10ა/მ კია კადენზა 3.5 2013201353748.9623649.546ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტი
11ა/მ კია კადენზა 3.5 2013201353748.9623649.546მორიგე
12ა/მ კია სორენტო 3.5 2013201352652.0423166.894შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
13ა/მ კია ოპტიმა 2.4 2013201343406.5919098.896პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური
14ა/მ კია ოპტიმა 2.4 201220124495014743.6საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი
15ჰიუნდაი IX35 1.8 სახ.201120113423011227.44ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტი
16ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140790.58810.736მორიგე
17ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140790.58810.736სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
18ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140790.58810.736სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი
19ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140860.58825.856იურიდიული დეპარტამენტი
20ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140790.58810.736ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი
21ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201124074.3510351.968მორიგე
22ა/მ ჰიუნდაი სონატა 2.0 2011201140790.58810.736საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
23ა/მ ჰიუნდაი ტუკსონი 2.0 2010201039260.514083.082მორიგე
24ა/მ ტოიოტა ჰაივის 2.7 ავტობუსი 20072009369109866.568მორიგე
25ა/მ ჰიუნდაი ელანტრა 1.8 201120123150010332ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
26ა/მ ჰიუნდაი ელანტრა 1.8201120123150010332მორიგე
27ა/მ ჰიუნდაი ელანტრა 1.8 2011201231232.576746.229შიდა აუდიტის დეპარტამენტი
28ა/მ ტოიოტა ლენდკრუიზერი 4.2 (დიზელი)200320123080410103.708მორიგე
29ა/მ რენაუტ ლოგანი 15982014201819776.510916.56მორიგე